Made in Germany

Historie společnosti

předchozí článek
Claus-Holmer Gerdes

1951
Claus-Holmer Gerdes založil svou firmu v Lüneburgu.

1956
Společnost byla zapsána v Lüneburgu do obchodního rejstříku pod'Claus-Holmer Gerdes – průtokové ohřívače vody. První průtokový ohřívač vody S1..3 byl s integrovaným vodním uzavíracím ventilem a neizolovaným topným elementem.

1959
Stavba nového podniku ve stylu bungalovu byla postavena v Pirolwegu.

1961
Klíčová součást U1 malého průtokového ohřívače vody měla vysoce výkonný topný článek, který nabízel snadnou opravu a způsob náhrady.

Kulaté provedení U2-N luxusní se prodával úspěšně v Německu a jiných zemích světa.

1975
Po  smrti zakladatele, převzala společnost vdova Ursel Gerdes. Po několik těžkých letech, byla společnost rozšířena v areálu Pirolweg v Lüneburgu.

1978
Více než 10.000 kusů ohřívačů model U2-N bývá každoročně prodáno na více než 40 obchodních výstavách.

1981
Nový tvar průtokového ohřívače vody M1 byl úspěšně představen a okamžitě nahradil bývalý kulatý ohřívač. Výroba U2-N se zastavuje v roce 1985.

1986
Oba synové, Jörg a Joachim se připojili ke společnosti. Model M1 se dostává stále více do podvědomí širokého okruhu zákazníků jako úsporný a výkonný ohřívač.

1988
Aby se více rozvinul potenciál společnosti CLAGE byl v distribuci učiněn přechod k specializovanému obchodu. Moderní administrativní budova je rozšířena.

1989
CLAGE průtokové ohřívače vody se stávají velmi populárními a jsou novým průkopníkem v Německu. Rozvíjí se exportní obchod, nová C série je představena s elementem trubkového topení a další modely následují v aktualizovaném rozsahu.

1990
Během posledních 3 let se počet prodaných průtokových ohřívačů ztrojnásobil a dosáhl téměř počtu 100.000 kusů.

1991
Areál společnosti se ztrojnásobil přejímkou sousední stavby.

1992
CLAGE byla nově registrována jako CLAGE GmbH, obchodní rejstřík n° HRB1159. Kancelář pobočky se otevírá i v Drážďanech.

1994
Nový elektronicky řízený ohřívač vody DX18..27 má inovační přednosti: jedinečný design, nový dotekový řídící a ovládací panel, který nachází velkou oblibu při obsluze a použití. Série M1 je modernizovaná zlepšeným M3..7 rozsahem. Inovuje se logo společnosti CLAGE.

Založení CLAGE s.r.o. v Praha, je to první dceřina společnost v zahraničí.

1996
Je založena CLAGE Polska Sp. z o.o.

1997
M3..7 model získává Ekology - Design cenu za nejlepší kategorii na poli domácích zařízení. Elektronická DX série získává zároveň designová ocenění za význačný tvar Navrhovacím centrem Nordrhein-Westfalen'.

1998
Moderní vysokoúrovňové skladiště s úložnými místy pro 600 palet je dáno do provozu. Společnosti je uděleno za kvalitní systém výzkumu a vývoje, výrobu, marketing a za systém prodeje EN ISO 9001:1994 VDE institutem v Německu.

1999
CLAGE začíná vyrábět novou CX sérii s výkonem od 3 - 13.5 kW. Nový CBH11 se stává prvním průtokovým ohřívačem vody obzvláště určeným pro kuchyňské dřezy. Elektronický ohřívač CBX13 nabízí ovládací panel pro nastavení teploty.

2002
Po úspěšném období víc než 20 let, se aktualizuje nová generace ohřívačů MH (otevřená instalace) a MDH (tlaková instalace). Série je dána na trh.

2003
Dokončuje se výroba elektronicky řízeného průtokového ohřívače vody série DX. CLAGE vyvíjí typ DLX 24. Jedinečnost tohoto zařízení je MutiplePowerSystem MPS°, profesionál může měnit výkon ohřívače v místě instalace v závislosti na stupni jištění.

CLAGE přebírá prodej a distribuci zipu Hyroboil a představuje první automatické jednotky pro přípravu vařící vody pro spodní instalaci. Elektronická funkce modelu umožní připravit jak vařící tak i chlazenou vodu.

2005
CLAGE využívá příležitosti představit svou druhou generaci elektronicky řízených průtokových ohřívače vody na mezinárodním obchodním veletrhu ISH. Zcela nově rozvinutá inovační série zahrnuje tři různě vybavené typy: DSX, DEX a DBX. Špičkový model DSX SERVOTRONIC MPS° vytváří nový standard pokud jde o design, ovládání, komfort a vybavení.

Podnik ve stylu bungalovu

2007
Po 18 měsících výstavby byla dokončena nová budova v důmyslném designu. V jednom inovačním komplexu budov se centralizují všechna oddělení společnosti. Díky této kapitálové investici počet zaměstnanců překročil 100. Elektronicky řízený průtokový ohřívač , který byl navržen v návrhářském středisku ve Stuttgartu, získal stříbrnou cenu za design „Focus Energy“. Tento přístroj je také nominován na oficiální cenu za design 2008, kterou uděluje Spolková republika Německo.


2008
Podíl elektronicky řízených průtokových ohřívačů nyní přesáhl hranici 40 %. Abychom byli schopni pružně reagovat na zvyšující se požadavky – a zároveň zachovávat vysokou kvalitu – všechny elektronické obvodové desky dnes vyrábí CLAGE. Z tohoto důvodu byla v Lueneburgu nainstalována nová výrobní linka, která se nazývá zařízení pro povrchovou montáž (ZPM).

Je otevřen nový výrobní závod na solární kolektory v průmyslové zóně přístavu Lüneburg. Nově vyvinutý sluneční kolektor SCM 215 se vyznačuje inovativní lehkou geometrií.

Malý elektronický průtokový ohřívač MDX získal cenu „Innovation prize for Architecture and Technology“ v kategorii stavební technologie-vybavení budov. Touto cenou porota vyjádřila uznání za řešení výrobku, který nabízí maximální úsporu energie v nejmenším prostoru provedení přístroje.

2009

Zahájení výroby nové vestavné řady elektronických průtokových ohřívačů, které poskytují standardně dálkové ovládání pro inteligentní a pohodlnou přípravu teplé vody, zvláště pro kuchyňské dřezy.

Společnost získala Lüneburskou cenu za odbornou přípravu a inovace. Výsledkem je 10 praktikantů pro technické a obchodní profese mezi 130 zaměstnanci firmy CLAGE.

Doporučíme Vám vhodný typ přístroje, případně několik variant řešení včetně cenové nabídky.

Vyplnit formulář

Přejete-li si objednat naše zboží, můžete tak učinit přes objednávkový formulář.

Objednat zboží

Tvorba webových stránek